Política de Privacitat

1.Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Tic-Systems Support Service Group S.L.
Finalitat L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari o titulars de les dades (en endavant, “Usuari”)
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris  Els estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat. Administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles Tic-Systems Support Service Group S.L.
Drets Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així com altres drets, com s’explica en la Informació Addicional
Informació addicional Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

 

2. Informació addicional

Tic-Systems Support Service Group S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que vostè. ens proporciona, seran objecte de tractament per part de Tic-Systems Support Service Group S.L., amb domicili social a General Prim, 27 local 2-B, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Vostè declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraces, reservant-se el dret d’excloure dels serveis a aquells interessats que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que això causi a Tic-Systems Support Service Group S.L., o a tercers.

Totes les dades facilitades a Tic-Systems Support Service Group S.L., o al seu personal, seran tractades sota la responsabilitat de Tic-Systems Support Service Group S.L., imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit Tic-Systems Support Service Group S.L., ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat de l’tractament i de el nom i adreça de l’cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc a l’respecte.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les quals es tingui accés en virtut de la seva relació amb Tic-Systems Support Service Group S.L., es tractaran mentre siguin necessaris per a la gestió de les finalitats informades. En aquest sentit, Tic-Systems Support Service Group S.L., conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb Un., Degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejats, les seves dades seran inaccessibles per Tic-Systems Support Service Group S.L., i no seran tractats per aquest, excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Tic-Systems Support Service Group S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

El consentiment és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Tic-Systems Support Service Group S.L., en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels seus drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Tic-Systems Support Service Group S.L., es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Tic-Systems Support Service Group S.L., tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, els dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. Tic-Systems Support Service Group S.L., cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

¿Davant quina autoritat pot exercir els reclamacions?

Un. Podrà presentar una reclamació Tic-Systems Support Service Group S.L., amb la finalitat que puguem satisfer els seus drets en aquesta matèria. En qualsevol cas, Un. Sempre podrà acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C / Jorge Juan nombre 6, Madrid com a autoritat de control en matèria de protecció de dades.

En compliment del que estableix el RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres en aquesta adreça de correu electrònic info@tic-systems.com